Wszystkie Koncerty odbywają się w Kościele Marii Magdaleny w Dobrodzieniu o godz 19.00

Menu g?wne

Licznik osb

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości Letnie Koncerty Organowe i Kameralne w Dobrodzieniu

Musz? z przykro?ci? poinformowa?, ?e festiwal Letnie Koncerty Organowe i Kameralne, zawiesza swoj? dzia?alno?? z przyczyn finansowych.

Sk?adam serdeczne podzi?kowania wszystkim osobom, ktre mia?y swj wk?ad w organizacje koncertw,
z ks. Proboszczem Alfredem Waindokiem, Pani? Burmistrz R?? Ko?lik i w?adzami DOKiSu Dyrektorem Stanis?awem Grskim i Pani? Dyrektor Agnieszk? Hurnik na czele.

z wdzi?czno?ci? i nadziej? na lepsze jutro
Pawe? Paw?owicz

Ostatni koncert festiwalowy odby? si?

19.07.2015, godz. 19.00


Muzyka na instrumenty dawne

w wykonaniu:

Maria Mateja sopran

Anna Szul wiolonczela barokowa

Mariusz Skotnicki tr?bka naturalna

Pawe? Paw?owicz klawesyn, organy

Odwied? nas na facebooku:

https://www.facebook.com/dobrodzienfestiwal